01 Salmo 40
02 Eu Anelo
03 Cristo é a Resposta
04 Doce Porvir